معرفی مختصر شرکت

درباره شرکت سولفور شیمی کاشان

شرکت سولفور شیمی کاشان توليد کننده سولفیت سدیم ، متابی سولفیت سدیم ، اکسیژن اسکونجر (سولفیت سدیم کاتالیستی) و بی سولفیت سدیم می باشد. این شرکت  با استفاده از دانش فني داخلی در سال 1376 به بهره برداری رسیده و اولین تولید کننده سولفیت سدیم و متابی سولفیت سدیم مطابق با استانداردهای جهانی در ایران می باشد.

ادامه مطلب