بی سولفیت سدیم

بی سولفیت سدیم

مشخصات

فرمول شیمیایی: NaHSO3

وزن مولکولی: 104.061

 

کاربردها

در صنایع مختلف، جهت مواردی از قبیل ذیل استفاده میگردد:

  • در صنایع غذایی به عنوان افزودنی غذایی با شماره E222
  • در صنایع آرایشی و بهداشتی به عنوان عامل کاهنده
  • در صنایع سفیدکننده به عنوان تجزیه کننده
بسته بندی بی سولفیت سدیم
Scroll to Top